Milan Knížák (1940) je jedním z nejdůležitějších současných českých a světových intermediálních umělců, který se volně pohybuje mezi uměleckými médii, vědou a filozofií. Již od počátku svých aktivit vnímá umění především jako sociální jev. Skrze své umělecké projevy se snaží probouzet v člověku pocity, které vedou ke změně životního kreda, vymanit se z myšlenkových stereotypů (moderny, politické totality, uniformity, virtuální reality médií současné „globalizované“ společnosti) a tím jej kultivovat.

Na začátku 60. let minulého století začal Milan Knížák v komunistickém Československu reflektovat ranné postmoderní změny společnosti. Umělecké projevy a postoje Milana Knížáka ovlivnily snad všechna umělecká hnutí a směry (akční a netradiční aktivity, arte povera, mail art, hudební minimalismus, street art, atd.). Během života vnesl na scénu řadu impulsů, které se v různých módních mutacích stále objevují (knižní design, nábytkový design, móda, architektura, populární hudba, dýdžejing, punk, atd.). Vystavuje od roku 1958.

V 60. letech minulého století založil hnutí AKTUAL a zasáhl do aktivit mezinárodního uskupení FLUXUS. Uspořádal přes 110 samostatných výstav a zúčastnil se stovek skupinových výstav po celém světě. Vydal 50 samostatných knih a katalogů.

Na začátku 90. let jako první porevoluční rektor zreformoval Akademii výtvarných umění v Praze, kde také založil a 25 let vedl Intermediální školu.

V letech 1999-2011 působil jako generální ředitel Národní galerie v Praze, kde se kurátorsky i výtvarně podílel na podobě stálých expozic a realizaci celé řady krátkodobých výstav. Je odborníkem na dějiny loutkového divadla a autorem dvoudílné Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla. Je trvale součástí světového kontextu dějin umění a je zařazován do významných světových výstav, sbírek, katalogů a publikací.

V 80. letech vydalo Ambiente Slovník designerů (str. 146), kde je Milan Knížák uveden jako „centrální postava moderního českého designu“. Po roce 2000 byla světovými muzikology vybrána jeho Broken music jako jedna z tisíce nejvýznamnějších hudebních děl 20. století. The 20th-Century Art Book (Phaidon Press N.Y., Londýn), 1996 publikuje 500 nejvýznamnějších děl 20. století. Z Čechů je tam mimo F. Kupky a J. Koláře i Knížák.

Získal řadu ocenění – uvádíme jen výběr.

Grand Prix na V. mezinárodním Triennale kresby,1992, Wroclav, Polsko
Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně za pedagogickou činnost, 1997, Praha
Cena roku za celoživotní uměleckou činnost,“ARTeon”, 2002, Poznan, Polsko
Udělení ceny Nadace Universitas Masarykiana, Brno, 2006 Vynikající výrobek roku 2006, Design centrum
ČR  Vyznamenání udělené prezidentem republiky za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění, I. stupně 28.10.2010.

Milan Knížák permanentně komentuje politické a společenské události v naši zemi. Za všechno, co udělal a dělá je částečně nenáviděn, částečně milován. Asi nikdo k němu není lhostejný.